Skup pustych tonerów i tuszy z drukarek 17. lipca 2015 11:47:00

Pojęcie energii jest bardzo szerokie. rozmawiając o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną zgromadzoną w wiązaniach powstających między atomami budującymi cząsteczką cukru, albo energię mechaniczną potrzebną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Niezależnie z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie sprowadza się do 2 sposobów: przenoszenia energii a także jej transformacji. Przenoszenie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu dowolnej jej części z jednego miejsca w drugie. Istnieje wiele pochodzeń, z jakich da się otrzymać energię stosowaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania ulic. Niestety po pewnym czasie żródła te, z jakich do tej pory czerpaliśmy energię wyczerpią się. W związku z tym coraz częściej szuka się alternatywnych jej źródeł. Wydaje się, że niedługo będzie można czerpać energię z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia uzyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w specjalnie do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, jedyną ich wadą jest głośna praca generatorów. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki poruszane siłą wiatru nie są nowym wymysłem. Wcześniej Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wynajdywali kolejne sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Używali wiatraków, z tak opracowanym mechanizmem przekładek, aby mogły podnosić worki wypełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia regionów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich działania od warunków pogodowych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe. Mimo to w wielu krajach wciąż funkcjonują młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach popularne są, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z często niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik napędzany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego przytwierdza się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki napędzane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się dwutlenku węglą. Podobnie energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki. Projekty zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej ziemi dochodzi co roku ogromna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odnalezionych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. By można było z niej korzystać dodatkowo w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Warto wspomnąć, że część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w regionach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest ciepłe wnętrze ziemi, dlatego można zakładać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy wykonać odwiert na głębokość na jakiej występują gorące wody, a następnie blisko pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, poprzez który da się czerpać wodę geotermalną. Pozyskana w ten sposób energia może być wykorzystana np. do ocieplania mieszkań. Byłoby świetnie, jeżeli w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem znacznie utrudniającym korzystanie z energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena potrzebnych do jej wytwarzania instalacji. Niewątpliwie wielką zaletą omówionych wyżej źródeł energii jest fakt, że są one absolutnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości.


dor0c

Komentarze (0) ||0|| /comments/skup-pustych-tonerow-i-tuszy-z-drukarek
slowa kluczowe: karta przekazania odpadu, puste tonery, puste tusze, skup tonerów, skup tuszy, zużyte tonery
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN